Stikkordarkiv: Informasjonskompetanse

Informasjonskompetanse, hva er det?

Informasjonskompetanse er det du har når du finner frem til denne nettsiden fordi du vil lese bokanmeldelser. Det betyr altså at når man har informasjonskompetanse så har man evnen til å finne frem til den informasjonen man trenger, enten det er på internett eller for eksempel i et leksikon.

Litt for de voksne:Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har lansert et nettsted Informasjonskompetanse.no. Her vil de samle ressurser, undervisningsopplegg og informasjon om informasjonskompetanse for grunnskolen og vgs. Informasjonskompetanse.no er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og er ment for lærere og skolebibliotekarer i grunnskolen og vgs. Skolen vår er med på et prosjekt i regi av Universitetet i Agder. Gjennom prosjektet jobber vi med å viderutvikle skolebiblioteket vårt.

Reklamer